iori

İyilikte Yarışanlar

İyilikte Yarışanlar Derneği yeryüzünde adalet ve iyiliğin hakim olması için her nerede olursa olsun; savaş, yoksulluk ve açlık, doğal afetler sonucu çaresiz kalmış kimselere sizlerin yardımlarını ulaştırmayı kendisine misyon edinmiş bir yardım kuruluşudur.

Proje Linki