Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya organizasyonun, kendisini tanıtmak ve diğerlerinden ayırmak için kullandığı görsel ve içeriksel unsurların tümünü ifade eder. Bu unsurlar arasında logo, renkler, tipografi, ürün ambalajları, broşürler, web siteleri ve daha birçok şey bulunabilir.

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya organizasyonun imajını ve marka değerini inşa etmek için hayati önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra müşterilerin ve diğer danışanların şirketini tanımasına ve tanıtmasına yardımcı olur.

Kurumsal kimlik aynı zamanda şirketin veya organizasyonun misyon, vizyon ve değerlerini yansıtmasına büyük ölçüde yardımcı olur. Bu, müşterilerin ve diğer danışanların şirketle ilişkilerini kurmasına ve şirketin imajını anlamalarını destekler nitelik taşır.

Kurumsal kimlik yapısı, şirketin veya organizasyonun gelecekteki başarısı için çok önemlidir. İyi bir kurumsal kimlik, müşterilerin ve diğer danışanların şirketi tercih etmelerine ve şirketin marka ve kimlik değerini arttırmasına yardımcı olabilir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik oluşturma süreci, bir şirketin veya organizasyonun misyon, vizyon ve değerlerini tanımlama, müşterilerin ve diğer danışanların beklentilerini anlama ve bunları görsel ve içeriksel unsurlarla ifade etme sürecidir. Aşağıdaki adımlar, bir kurumsal kimliğin nasıl oluşturulduğunu detaylı bir şekilde göstermektedir:

 • Misyon, Vizyon ve Değerleri Tanımlama: Bir şirket veya organizasyonun misyon, vizyon ve değerlerini tanımlaması, kurumsal kimliğin temelini oluşturur.
 • Müşteri ve Danışan Analizi: Şirketin veya organizasyonun müşterilerinin ve diğer danışanların beklentilerini anlaması önemlidir. Bu, şirketin veya organizasyonun kurumsal kimliğinin müşterilerin ve diğer danışanlar tarafından anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
 • Görsel ve İçeriksel Unsurların Oluşturulması: Bir kurumsal kimlik oluşturmak için görsel ve içeriksel unsurların oluşturulması gerekir. Bu unsurlar arasında logo, renkler, tipografi, ürün ambalajları, broşürler, web siteleri ve daha birçok şey bulunabilir.
 • Kurumsal Kimliğin Uygulanması: Kurumsal kimlik, tüm şirket veya organizasyon faaliyetlerinde uygulanmalıdır. Bu, şirketin veya organizasyonun imajını ve marka değerini koruyacaktır.
 • Kurumsal Kimliğin Sürekli İncelenmesi: Kurumsal kimliğin sürekli incelenmesi ve güncellenmesi gerekir. Bu, şirketin veya organizasyonun müşterilerinin ve diğer danışanların beklentilerini ve değişen pazar koşullarını göz önünde bulundurmasına yardımcı olacaktır.

 ‘Kurumsal Kimlik’ Kavramı Neleri Kapsar?

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya organizasyonun misyon, vizyon, değerleri, imajı ve marka değerini tanımlayan ve ifade eden bir konsepttir. Kurumsal kimlik, şirketin veya organizasyonun tüm faaliyetlerinde uygulanması gereken görsel, içeriksel ve davranışsal unsurları içermektedir.

Kurumsal kimlik, şunları kapsar:

 • Logo ve İşaretler: Şirketin veya organizasyonun logo ve diğer işaretleri, kurumsal kimliğin görsel unsurlarını oluşturur.
 • Renkler ve Tipografi: Şirketin veya organizasyonun renkleri ve tipografisi, kurumsal kimliğin görsel unsurlarındandır.
 • Ürün Ambalajları ve Broşürler: Ürün ambalajları ve broşürler, kurumsal kimliğin görsel ve içeriksel unsurlarını oluşturur.
 • Web Sitesi ve Sosyal Medya: Şirketin veya organizasyonun web sitesi ve sosyal medya hesapları, kurumsal kimliğin görsel ve içeriksel unsurlarını içermektedir.
 • Müşteri Hizmetleri ve Davranışları: Şirketin veya organizasyonun müşteri hizmetleri ve davranışları, kurumsal kimliğin davranışsal unsurlarındandır.
 • Reklam ve Pazarlama Kampanyaları: Şirketin veya organizasyonun reklam ve pazarlama kampanyaları, kurumsal kimliğin içeriksel ve davranışsal unsurlarını oluşturur.

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya organizasyonun misyon, vizyon, değerleri, imajı ve marka değerini tanımlayan ve ifade eden bir konsepttir. Kurumsal kimlik, görsel, içeriksel ve davranışsal unsurları içermektedir ve tüm faaliyetlerinde uygulanması gereken unsurları tanımlar. Bunlar arasında logo ve işaretler, renkler ve tipografi, ürün ambalajları ve broşürler, web sitesi ve sosyal medya hesapları, müşteri hizmetleri ve davranışları, reklam ve pazarlama kampanyaları bulunur. Kurumsal kimliğin önemi, şirketin veya organizasyonun tanınırlığını, tutarlılığını ve kalıcı bir imaj oluşturmasını sağlamaktadır.