Vakıf Sitesi Tasarımı

Vakıf Sitesi Tasarımı

Vakıfların, amaçları ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri, toplumlara en iyi şekilde aktarmak ve toplumdan en iyi geri dönüşümü alması adına web sitesi tasarımı önem arz eder. Özellikle Vakıfların amacına ve ilkesine uygun olarak web sitesi tasarlanmalı ve kullanıcılara en iyi şekilde bu amaçların yansıtılması gerekir. Yani vakıflar için web sitesi tasarımı ve içeriği, yine vakfın amaçlarını kullanıcılara en iyi şekilde yansıtacak içeriklerden oluşması adımını ifade etmektedir. Bu anlamda vakıfların amaçlarına uygun ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için gereken tüm adımlar belirlenmeli ve web sitesi tasarımına uygun şekilde entegre edilmelidir. Bu sayede vakıflar şu avantajları da yakalamış olacaktır;

 • Sadece web sitesi tasarımı ile topluluklar üzerinde etki bırakmak.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde anlatma fırsatını elde etmek.
 • Yürütülen faaliyetlerin toplumlar üzerinde gereken bilinci kazanması
 • İstenilen düzeyde etki toplamak ve destek sağlamak

Bu maddeleri vakıfların web sitesi tasarımlarında en iyi şekilde kullanarak, hedeflenen eylemleri gerçekleştirme olanağı kazanmış olursunuz. Bu anlamda gerçekleştirilecek web sitesi tasarımı da önem taşımaktadır. Hem vakfın temel ilkelerine uygun olarak hazırlanırken hem de toplulukların beklentisini karşılayacak bir paralellikte yürütülmesi, hedeflenen eylemleri gerçekleştirmek adına fayda sağlayacaktır.

Vakıfların İnternette Faaliyet Yürütmesi Neden Gerekli

Öncelikle internet teknolojisinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte insan davranışları ve zaman yönetimi de değişiklik gösterdi. İnsanların neredeyse tamamına yakını bu teknolojiyle tanıştı ve yine büyük bir kısmı günlük yaşantısında aktif olarak bu alanı kullanmaktadır. Özellikle ortalama bazda 5-6 saat gibi internet kullanım oranlarına ulaşılmıştır. Bu nokta şu anlamda önemlidir, insanların gün içinde 24 saatlik zaman dilimlerinin 5-6 saat kadarını buraya harcaması, yeni fırsatları da doğurtmaktadır. Bu fırsatları tam olarak maddelendirmeden önce şu şekilde bir anlatımla açıklayabiliriz; Markaların ya da vakıfların en temel görevi insanlara ulaşım konusunda gereken köprüyü inşa etmektir. Dolayısıyla bu inşa sürecini fiziksel ortamlarda gerçekleştirmenin önemi hala devam ederken, internet tabanlı dünyada bu süreci yönetmek hem daha önemli hale gelmiştir hem de daha kolaylık kazanmıştır. Bu anlamda vakıflarında misyonlarından biri olan insana(topluma) ulaşım ve meramını aktarım kolaylığını yakalaması önemlidir. Ve misyonlarını yürütmek adına stratejik bir hamle görevini de ifade etmektedir. İnsanların bu alanda gösterdikleri davranışsal tepkilerine karşılık olarak yürütülecek çalışmalarla birlikte web sitesi tasarımı ve bu tasarımla birlikte topluluklara faaliyetlerinin tanıtımını yapmak fayda sağlamaktadır.

Vakıfların internet tabanlı çalışmalarla topluluklara ulaşmasının faydaları;

 • Faaliyetleri daha net ve açık bir şekilde anlatım kolaylığının yakalanması
 • Topluluklara ulaşım kolaylığı
 • Yürütülen faaliyetlerin toplumlara net bir şekilde aktarılması için davranışsal metriklerin net incelenmesine olanak tanıması
 • Hedeflenen amaçlara yönelik istenilen dönüşüm oranını yakalamak

Vakıfların Web Sitesi Tasarımında Uygulanması Gereken Adımlar

Her vakfın amacı ve faaliyette bulunduğu alanları topluluklara anlatma misyonu bulunur. Bu anlamda gerçekleştirecekleri her hamle, bu misyonun devamlılığını sağlamaya yönelik olmalıdır. Dolayısıyla bu anlamda atılacak her adım için profesyonel anlamda gerekli noktalarda yardım alınmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetleri ve vakfın amaçladığı her şeyin topluma doğru aktarımı için gereken noktada profesyonel yardım almak oldukça gereklidir.

 • Faaliyet gösterilecek toplumlara uygun nitelikte web sitesi tasarımı
 • Bu tasarımı yaparken kurumsal kimlikle paralel bir çalışma yürütmek
 • Amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik özgün içeriklerin oluşturulması

Gibi temel maddeler öncülüğünde vakıflar için web sitesi tasarımı yapılabilmektedir. Bu sayede vakfın kimliğini en iyi şekilde yansıtarak karşı tarafta iyi bir intiba bırakmak, vakfın hedeflediği faaliyetleri gerçekleştirmesi için fayda sağlayacaktır. İnsanların özellikle internet tabanlı dünyaya iyice adapte olması ve internet tabanlı dünyada neredeyse her gün yeni gelişmelerin ortaya çıkması da üstünde durulması gereken ayrı bir konudur. Çünkü sürdürebilirliğin hayatımızın her alanına iyice yer edinmesi ile birlikte bu süreç daha da önem kazanmıştır. Öncelikle bu değişimlere uygun trendlerin web sitesinde kurumsal kimliğe uygun şekilde aktarılması, yürütülen faaliyetlerin tam anlamıyla destek alması adına önemlidir.

Bu anlamda vakıflar için web sitesi tasarımında sürdürebilir dönüşümler elde etmek için belirli aralıklarda vakıfların isteği ve yazılım şirketlerinin brief’leri doğrultusunda güncellemeler de yapılabilmektedir.

Vakıflar İçin İnternet Sitesi Tasarımı Neden Gereklidir?

Vakıfların internet tabanlı dünyada faaliyetlerini yürütmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bununla birlikte web sitesi tasarımı, vakıfların bu alanda temsili noktasında ana unsur olarak nitelendirilebilir. Çünkü vakfın kurumsal kimliğine ve yürüttüğü faaliyetlerin temsili noktasında topluma doğru aktarımı, bu çalışmanın temelini oluşturur. Bu anlamda yapılacak çalışmalarda birlikte vakıfların kimliğini en iyi şekilde yansıtmak adına planlamalar oluşturmaktayız. Vakıflar için kurumsal kimliklerine uygun tasarım ve içerik planlaması ile birlikte bu süreci en etkin şekilde yönetim gayesinde olmak, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Siteniz için uygun alan adının seçimiyle birlikte vakıfların kimliğini en doğru şekilde yansıtarak şu avantajları kazanırsınız;

 • Kurumsal kimliğin doğru aktarımı
 • Doğru alan adı ve site açılış hızı ile birlikte kullanıcı deneyimine uygun tasarımların yapılması
 • Site içinde belirtilecek faaliyetler alanının kullanıcı deneyimine ve SEO’ya uygun içeriklerden oluşmasıyla birlikte tanınırlığın artması.
 • Vakıf çalışmalarında beklenen dönüşümün gerçekleştirilmesi

STK/Vakıfların kurumsal kimliğine uygun çalışmalarla birlikte yapılacak web sitesi tasarımları ve içerik planlaması ile, faaliyetlerinizin özüne uygun çalışmalar yapmaktayız. Bu anlamda gerçekleştireceğimiz her çalışma ile birlikte kullanıcı deneyimine uygun tasarımlar oluşturup, web sitesi için hedef kitleye vakfın doğru temsilini gerçekleştirme amacına uygun çalışmalar yürütüyoruz.

Vakıfların internet dünyasında varlık göstermeleri ne kadar önemliyse, bu faaliyetlerin doğru aktarılması için vakfın kimliğine uygun web sitesi tasarımı da bir o kadar önemlidir.